Content
FRANCISCO QUEIRÓS
Country Manager
Overview
Martifer Solar SK sa špecializuje na fotovoltické riešenia na kľúč (tzv. EPC), vrátane prevádzky a údržby fotovoltických elektrární (tzv. O&M) pokrývajúc segment pozemných inštalácií, strešných inštalácií, tzv. BIPV (FV integrované do budov), inštalácií na rodinné domy a tzv. off-grid inštalácie (ostrovné systémy).
Spoločnosť Martifer Solar SK pôsobí na slovenskom trhu od júla 2010 využívajúc svoje bohaté medzinárodné skúsenosti v odvetví.
Prvým projektom spoločnosti na Slovensku bola pozemná inštalácia fotovoltickej elektrárne s výkonom 700 kWp v Jatove, Nitriansky kraj. Koncom roka 2010 Martifer Solar SK nainštaloval a pripojil 4 MWp fotovoltickú elektráreň v obci Balog nad Ipľom, okres Veľký Krtíš. Vzhľadom na zmeny podmienok trhu na Slovensku sa spoločnosť od roku 2011 venuje malým strešným inštaláciám.
Martifer Solar SK poskytuje na Slovensku aj služby prevádzky a údržby (O&M) fotovoltických elektrární, majúc vo svojom portfóliu viac ako 5 MWp takýchto zariadení. S profesionálnym a skúseným lokálnym tímom pracovníkov a s odbornou podporou a technologickým zabezpečením monitorovacieho tímu v Portugalsku, je Martifer Solar SK schopný zabezpečiť plynulú prevádzku fotovoltických elektrární a okamžite reagovať na prípadné poruchy monitorovaných zariadení.
Pobočka spoločnosti Martifer Solar na Slovensku sídli v Bratislave a je zodpovedná za trhy strednej a východnej Európy, a to najmä za Slovensko, Českú republiku, Rakúsko, Poľsko a Maďarsko.
Our country projects